ХАРКІВСЬКА НАУКОВА
        МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА
  KHARKOV SCIENTIFIC MEDICAL LIBRARY
Get Adobe Flash player

Режим роботи

пн - пт  900 - 1800

обслуговування читачів - 1000- 1800

сб, вс - вихідні

санітарний день - останній
робочий день місяця

(читачі не обслуговуються)

Контакти

м. Харків, вул. Архітекторів, 40, корпус "Г"

ст.м. "Перемога", маршрутний автобус №1629 до зупинки "Флорінка"

тел. +38(057)-782-80-73

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Библиотеки - гардеробы, из которых умелые люди могут извлекать кое-что для украшения, многое - для любопытства и еще больше для употребления. (Дайер)

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

 ХАРКІВСЬКОЮ НАУКОВОЮ МЕДИЧНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

 

 Правила користування регулюють відносини між користувачами та Бібліотекою відповідно до чинного законодавства України.

 

1. Загальні положення

 

1.1. Правила користування Харківською науковою медичною бібліотекою розроблено відповідно до “Типових правил користування бібліотекою” із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 року № 319. 

 

1.2. Харківська наукова медична бібліотека (надалі ХНМБ) є провідною науково-інформаційною установою Харківської області з питань бібліотечно-інформаційного та бібліографічного забезпечення фахівців медичної галузі, національним книгосховищем, галузевим депозитарієм, організаційним, науково-методичним і координаційним центром мережі медичних бібліотек Харківської області. 

 

1.3. Документальний фонд ХНМБ входить до складу єдиного галузевого довідково-інформаційного фонду бібліотек системи МОЗ України, є державною власністю і знаходиться під охороною держави. 

 

1.4. ХНМБ обслуговує установи охорони здоров’я, державні та приватні організації, медичних працівників, студентів медичних навчальних закладів І-IV рівнів акредитації, спеціалістів, які в своїй професійній діяльності потребують використання інформаційних джерел з питань медицини та суміжних галузей знань.

 

2. Права користувачів

 

2.1.  Право на користування ХНМБ мають:

 •  медичні працівники;
 •  медичні установи та організації;
 •  установи та організації, окремі спеціалісти, які працюють над розробкою медико-біологічних  наукових проблем, проблем медичної освіти і техніки, фармацевтичного виробництва та суміжних з медициною галузей знань;
 •  студенти навчальних закладів І-IV рівнів акредитації медико-біологічного профілю.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування в ХНМБ, що й громадяни України. 

2.3. Користувач, що не є медичним працівником має право одержувати тільки науково-популярну літературу для роботи в читальному залі за наявності документа, що засвідчує особу.

 

2.4.  Користувачі бібліотеки мають право:

 •  безоплатно користуватися інформацією про склад документальних фондів через довідково-пошуковий апарат;
 •  безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 •  безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки.;
 •  брати участь у читацьких конференціях, презентаціях нових видань, Днях інформації, Днях фахівців;
 •  користуватися іншими видами послуг. 

 

2.5. Обслуговування користувачів здійснюється у загальному та спеціалізованих читальних залах та на абонементі.

 

2.6. У спеціалізованих читальних залах користування джерелами інформації здійснюється згідно з правилами користування цими залами. 

 

2.7. Користувач має право отримати не більше 5 документів для опрацювання поза бібліотекою.(професорсько-викладацький склад, аспіранти, клінічні ординатори та науковці – 5-10 примірників) Термін користування вітчизняними виданнями – 30 днів, іноземними – 14 днів. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів. . У разі гострої необхідності бібліотека має право скоротити встановлений термін. Студенти мають право отримувати навчальну літературу на абонементі (відповідно до навчальних планів та програм) на семестр або на весь навчальний рік.

 

2.8. Пошук необхідної інформації користувачі здійснюють самостійно, використовуючи довідково-пошуковий апарат (ДПА), та допомогу консультантів. 

 

2.9. Обов’язкові примірники, довідкові видання, видання підвищеного попиту, патентна документація, рідкісні та цінні документи, надаються для користування тільки в читальних залах. 

 

2.10.  Документи з фондів книгосховища видаються згідно з читацькими вимогами. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

 

2.11.  Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки тільки якщо вони записані у читацькому формулярі.

 

2.12. Вимоги на замовлені документи виконуються впродовж 1 години з основного книгосховища, з віддаленого книгосховища – на наступний день.

 

2.13. Замовлені документи користувачі можуть залишити на бронеполицях у відділі обслуговування на строк до 30 днів. Через 30 днів документи, які не використовувались, повертаються до книгосховища. Строк перебування документів на бронеполицях може бути подовжено на прохання користувача.

 

2.14. Підбір та видача документів у читальні та спеціалізовані зали і запис документів додому припиняється за 15 хвилин до закінчення роботи бібліотеки. 

 

3. Обов'язки користувачів

 

3.1. Для запису в ХНМБ з метою постійного користування відвідувачі пред’являють

наступні документи:

3.1.1. Медичні працівники м. Харкова - паспорт і довідку з місця роботи;

3.1.2. Медичні працівники з інших міст – паспорт, посвідчення про відрядження, або квиток слухача курсів;

3.1.3. Студенти і учні - паспорт і студентський (учнівський) квиток;

3.1.4. Лікарі-інтерни - паспорт і білет інтерна.


3.2. Під час запису відвідувачі ознайомлюються з правилами користування ХНМБ, заповнюють реєстраційну картку. 

Щорічно з 1 січня в бібліотеці проводиться перереєстрація читачів.

 

3.3. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку в місячний термін особисто або по телефону. 

 

3.4. За відсутністю належних документів для запису в бібліотеку відвідувачі записуються тимчасово з правом 3-разового відвідування. Надалі зацікавленій особі слід здійснити запис до бібліотеки за встановленими Правилами. 

3.5. Користувачі повинні дбайливо відноситись до одержаних джерел з документального фонду ХНМБ. При одержанні документів необхідно перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення пошкоджень, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені пошкодження несе користувач.

 

3.6. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством України. 

 

3.7.  Кожний документ, виданий на абонемент додому, фіксується в читацькому формулярі і

підтверджується підписом користувача. 

Примітка: В разі одержання документів довіреною особою необхідно мати на це письмове доручення користувача. 

 

3.8. Користувач зобов’язаний повернути документи не пізніше встановленого терміну.

 

3.9. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду ХНМБ, повинен замінити його аналогічним документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою. 

 

3.10. Користувачі (у т.ч. підприємства, установи, організації), які порушують Правила користування ХНМБ, позбавляються права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення Правил користування ХНМБ можуть бути передані до суду відповідно до чинного законодавства України. 

 

3.11. Користувачі мають дотримуватися тиші та порядку в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки. Палити в приміщенні бібліотеки забороняється! 

 

3.12. КОРИСТУВАЧАМ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ: 

 •  без попередження на пункті реєстрації вносити до бібліотеки власні книги, газети, журнали, карти, вирізки з газет, мікрофільми, дискети та копіювальну техніку; 

Примітка: Якщо користувачеві необхідно працювати з документом, відсутнім у фондах бібліотеки, він повинен отримати перепустку на право його внесення у завідувача відділу обслуговування.

 •  входити до бібліотеки з фотоапаратами, проводити ТВ-зйомки у приміщенні бібліотеки можна лише з дозволу дирекції;
 •  виносити з бібліотеки документи, видані для роботи у читальних залах, взяті з виставок та відкритих для доступу полиць;
 •  підкреслювати тексти і робити будь-які позначки в одержаних документах, загинати, псувати або виривати аркуші;
 •  користуватися стільниковим зв’язком у читальних залах бібліотеки;
 •  особи в нетверезому стані або в неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

 

4. Обов'язки бібліотеки

 

4.1. Бібліотека зобов’язана:

 •  інформувати користувачів про всі види послуг, що надає бібліотека;
 •  створювати умови для використання документального фонду, надавати допомогу у доборі потрібних документів;
 •  дбати про культуру обслуговування користувачів;
 •  формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками;
 •  враховувати запити користувачів при формуванні інформаційних ресурсів та проведенні масових заходів;
 •  систематично проводити роботу по збереженню документів, виданих користувачам;
 •  не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.